Robusta – 250gr

99.000

 

Giống:  ROBUSTA ( Cà phê vối )

Vùng:  VIETNAM ( Daklak- Daknong)

Độ cao: 600-800 masl

Cách sơ chế: Honey/Natural

Taste note: Chocolate, trái cây khô.

SKU: 12 Category: Tag: