Arabica – 250gr

169.000

Giống:  ARABICA ( Cà phê chè )

Vùng:  VIETNAM

Độ cao: 1650 masl.

Cách sơ chế: Honey/wash

Taste note: Huơng hoa, chua nhẹ, trái cây khô.

SKU: 11 Category: Tag: