Phin màu có logo

75.000

Một món quà  thể hiện đuợc sự độc đáo cũng như hữu ích.

Mang đậm dấu ấn cá nhân với những đuờng nét đuợc khắc laser tinh xảo.

SKU: 09 Category: Tag: